Kolik firem používá CRM systémy a ERP systémy? (2022)

Až do pandemie se české firmy tradičně do digitalizace moc nehrnuly. I teď je ale často pořizování informačních systémů většinou omezeno na nezbytné programy.

Nejedná se přitom většinou o CRM systémy nebo ERP systémy, ale spíše o účetní systémy nebo software na faktury.

To povrzují i nejnovější data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ty ukazují, že v roce 2021 počet českých malých a středních podnicích (MSP) využívající CRM systémy a ERP systémy dokonce klesl o několik procent ve srovnání s předchozími lety.

Částečně si to dá vysvětlit opatrností, se kterou většina firem utrácela vzhledem k první vlně pandemie COVID-19.

Na druhou stranu jsou ale tyto výsledky i tak do určité míry překvapivé. Právě slova jako digitalizace se totiž už několik let skloňují ve všech publikacích, které se i jen okrajově týkají podnikání.

CRM systémy a ERP systémy

Podnikové informační systémy se v posledních letech čím dál víc prezentují jako „mozek“ či „nervová soustava“ každé firmy. Prodejci softwaru je neúnavně propagují a trvají na přínosech, které software může pro firmy mít.

Obecně to dává smysl, jelikož trs s ERP systémy a CRM systémy má pořád velký prostor na růst. Kolik českých firem tedy využívá systémy typu CRM a ERP? Odpověď je nejspíš dobré rozdělit dle velikosti firem.

V malých firmách s počtem zaměstnanců v rozmezí 10-50 se ERP systémy využívají z 29%, CRM systémy pak ze 14%.

ERP systemy CRM systemy male firmy statistika rok 2022

Stojí za to zmínit, že ani v jednom případě celkový počet firem využívajících ERP a CRM systémy nevzrostl oproti poslednímu měření v roce 2019. Naopak, počet firem využívající CRM systémy dokonce klesl o 5% na pouhých 14%. Počet firem, které používají ERP systémy, zůstal stejný.

Ve středně velkých firmách s počtem zaměstnanců v rozmezí 50-250 se ERP systémy objevují v 64% z nich, CRM systémy ve 29%.

Podobně jako u malých firem zde celkový počet firem využívajících tyto systémy nevzrostl oproti roku 2019. Podobně jako v případě maých firem, počet středně velkých firem využívajících CRM systémy klesl o 10% na pouhých 29%. Počet firem, které používají ERP systémy pak klesl o 4% na 64%.

ERP systemy CRM systemy stredni firmy statistika

Trh s ERP a CRM systémy v roce 2022

Negativní růstový trend ERP systémů a CRM systémů v českých malých a středních podnicích (MSP) se nejspíš dá vysvětlit primárně přetrvávajícím vlivem pandemie.

Protože ta je ale alespoň podle oficiálních opatření na ústupu, dá se očekávat obecné zotavení trhu s ERP a CRM systémy?

Je to tak, očekávání trhu s ERP a CRM systémy se dají označit za velmi pozitivní. Většina expertů se navíc shoduje, že v česku jsme na tom s přístupem k ERP a CRM systémům dobře ve srovnání se zbytkem Evropy.

Chuť pořizovat tyto systémy podle všeho v českých podnicích pomalu ale jistě roste. Proto lze čekat, že trh s ERP systémy a CRM systémy se bude nadále vyvíjet pozitivně. České firmy moc dobře ví, že zdlouhavé váhání může znamenat ztátu konkurenceschopnosti.

Jaké jsou tedy hlavní trendy na trhu s ERP systémy a CRM systémy?

Cloud

První z důvodů pro očekávání pozitivního vývoje na trhu s ERP a CRM je rostoucí trend přesouvání těchto systémů do cloudu. To má čtyři hlavní výhody:

  1. Vyhnete se velkým jednorázovým nákladům a zlepšíte svůj hotovostní tok díky měsíčním platbám
  2. Nemusíte kupovat a udržovat vlastní server
  3. Dosáhnete lepšího zabezpečení a zmenšíte počet výpadků
  4. Získáte přístup do ERP systému či CRM systému odkudkoliv a ze všech zařízení (notebook, tablet, mobilní telefon)

Dnes už se jen těžko prosazuje argument typu „ale vlastní server je bezpečnější!“ To může být samozřejmě stále pravda, ale v této oblasti se údolí mezi cloudem a udržováním vlastních serverů neúprosně rychle změnšuje.

Mimoto přicházíte o další výhody cloudu, jako lepší cash flow nebo flexibilinější přístup do systému (např. při práci v ERP na telefonu přímo ve výrobní hale).

Snižování nákladů pod tlakem inflace

Vzhledem ke stávající ekonomické situaci se čím dál více firem snaží najít způsob, jak snížit své náklady. A to jak přímé, tak nepřímé. Zvyšovat ceny totiž nejde napořád. Navíc většinou nelze zvýšit ceny stejnoměrně v poměru s rostoucími náklady.

Proto se očekává, že čím dál více malých a středních firem sáhne po softwaru, specificky pak ERP systémech a CRM systémech, jako po nástroji pro dlouhodobé snižování nákladů.

Ty totiž umožňují radikálně zefektivnit provoz a rychle identifikovat oblasti, ve kterých se dá ušetřit značné množství peněz. Zjednodušeně se dá říci, že ERP systémy a CRM systémy pomáhají automatizovat určité části manuálních procesů ve většině firem.

Tím šetří obrovské množství času. Tento čas se dá využít buďto tak, že uděláte stejné množství práce s menším počtem vstupů, nebo více práce se stejným počtem vstupů. V praxi to znamená menší náklady na jednotku například u marketingu, personálu nebo elektřiny a plynu.

A přitom máte vždy skvělý přehled o tom, co se ve firmě děje, kolik přišlo tento měsíc objednávek a jaké nezvyklé náklady se objevily.

Lepší prodejní výsledky

Dobré prodejní výsledky mohou být lékem na většinu firemních problémů. Je málo firem, které by nechtěly navýšit prodej.

I v této oblasti mohou CRM systémy a ERP systémy pomoci. A platí to jak pro velké, tak pro malé a střední firmy.

Jedním z konkrétních způsobů, jak toho dosáhnout, je využití zákaznických dat pro zacílení prodejních a marketingových aktivit.

Víte například, že vaše produkty jsou velmi oblíbené u lidí ve věku 30-40 let ve městech. Ale víte také, že se moc dobře prodávají v kombinaci se službou, o které jste ani třeba netušili, že by mohla být relevatní?

Zde vám CRM systém poskytne data, dle kterých lze nastartovat extrémně cílenou reklamu. ERP systém vám pak řekne, jaké finančí přínosy tato kampaň měla, jaké náklady na jednotku každý prodej nesl a kde by se tyto náklady daly snížit.

ERP systémy a CRM systémy jsou dnes jednoduše nezanedbatelnými nástroji pro zdravý rozvoj každé firmy.

Pomohl vám tento článek? Přečtěte si další.