Co je to software?

Software je vše, co zahrnuje všechny nehmatatelné součásti počítače. Synonymem pro software bývá spojení informační systém. Často se softwarem označují i jednotlivé programy a aplikace, které umožňují uživateli provádět na počítači určitou činnost.

Tyto aplikace s uživatelem komunikují nejčastěji pomocí grafického rozhraní a řadíme mezi ně vše od Microsoft Word a Microsoft Excel až po komplexní ERP systémy či CRM systémy. Pro upřesnění a jasné oddělení aplikací od softwarového celku počítače se aplikacím říká aplikační software.

Aplikační software je zase nutné odlišit od systémového softwaru, který je zodpovědný za chod samotného počítače. Systémový software dále zahrnuje software obsažený v hardwaru (fyzických částech) počítače – firmware – a samotný operační systém počítače, jako je Windows, Linux nebo iOS. Toto odlišení je vyznačeno v grafickém znázornění na výše.

Hardware je naopak vše, co je na počítači hmatatelné. To zahrnuje grafickou kartu, výpočetní jednotku, elektronické obvody anebo chlazení. Jinými slovy všechny fyzické součásti počítače.

Podnikové informační systémy aneb firemní software

Podnikové informační systémy jsou podcelek aplikačního softwaru a vyznačují se tím, že jsou určené pro firemní využití. Často se také lze setkat s anglickým názvem B2B software.

Podnikové informační systémy jsou rozděleny do široké škály kategorií, jako například již zmíněné ERP systémy, CRM systémy či rezervační systémy, software na faktury a software pro advokáty. Opakem B2B softwaru je software určený pro individuální spotřebitele. Ten se anglicky označuje spojením B2C software.

Pomohl vám tento článek? Přečtěte si další.